Ikonsett Blue background

Logo Systematisk sammenligning

Systematisk sammenligning API

JSON-API

Statistiske data i SYSAM er tilgjengelige gjennom et JSON-API og kan viderebrukes i henhold til vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD)


Lenke til APIet: 

http://sysam.statsforvalteren.no/Statistics/Api


Bygg URL for bruk i JSON-API
Fra dato:
Til dato:
Statsforvalter:
Sakstype:

http://


Parametre
Angitt som standard http GET querystring
Dersom det ikke blir angitt parametre vil API returnere oversikt over statsforvaltere


Oversikt over parametre

Parameter
Forklaring
Format
fromDate
Dato fra
yyyy-mm-dd
toDate
Dato til
yyyy-mm-dd
officeShort
Kortnavn for statsforvalter
Tekststreng, fire bokstaver
caseTypeIdList
Identifikator(er) for sakstype
Heltall, kommaseparert liste

Oversikt over datadefinisjoner

Felt
Forklaring
Office
Navn på statsforvalter
OfficeShort
Navn på statsforvalter i kortform, fire bokstaver (SFOA, SFVL)
OfficeCompanyId
Statsforvaltaren sitt organisasjonsnummer
CaseTypeNameList
Liste over sakstyper angitt i parametre
AvgProcessingTimeinDays
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager
NumCasesUnhandledBeforePeriod
Antall saker som er ubehandlet før tidsperioden
NumCasesUnhandledAfterPeriod
Antall saker som er ubehandlet etter tidsperioden
NumCasesNewInPeriod
Antall saker tilkommet i tidsperioden
NumCasesHandledInPeriod
Antall saker som er behandlet i tidsperioden
NumCasesNotHandledInPeriod
Antall saker avsluttet uten vedtak i perioden
NumCasesGrantedInPeriod
Antall saker innvilget, eller gitt medhold i tidsperioden
NumCasesWithAgreedExtendedDeadlineInPeriod
Hvor mange saker det ble avtalt lengre frist enn angitt i saksbehandlingsforskriften jf. pbl. § 21-8 andre ledd
NumSpecialCasesWithExtendedDeadlineInPeriod
Hvor mange "særlige tilfeller" klageinstansen selv forlenget fristen i
NumCasesWithExtendedDeadlineForSurveyInPeriod
Hvor mange saker der fristen ble forlenget på grunn av barmarksundersøkelse
NumCasesWithExtendedDeadlineManually
Hvor mange saker der fristen ble forlenget
NumCasesSettledWithin12WeeksInPeriod
Antall saker avgjort innen 12 uker
NumCasesNotSettledWithin12WeeksInPeriod
Antall saker ikke avgjort innen 12 uker
NumCasesWithPostponedImplementationInPeriod
Antall saker med utsatt iverksetting
NumCasesWithPostponedImplementationSettledWithin6WeeksInPeriod
Antall saker med utsatt iverksetting som er avgjort innen 6 uker